Hệ thống giáo dục bậc đại học và sau đại học tại Úc

Giáo dục Úc thực sự mang tầm quốc tế. Các trường đại học của Úc liên kết với các cơ sở giáo dục tại nhiều quốc gia và tuyển dụng giảng viên từ các nước trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp tại Úc, bạn có thể làm việc ở các công ty trên toàn thế giới.

Các trường đại học Úc sẽ cung cấp cho bạn kiến thức vững chắc trong ngành học mà bạn lựa chọn cùng với những kỹ năng học tập có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Bạn sẽ không chỉ học về y tế, khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật mà còn học được cách suy nghĩ sáng tạo và độc lập.

Young woman graduate

Hệ thống giáo dục Đại học và Sau Đại học tại Úc gồm có các trường đại học và cơ sở đào tạo công lập và tư thục hoạt động độc lập chuyên cung cấp các loại bằng cấp và chứng chỉ.

Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải đăng ký qua Hệ thống Văn bằng Úc (Australian Qualifications Framework – AQF) mới được phép tuyển sinh và cấp bằng. Đây là một hệ thống được Chính phủ Úc thành lập để liên kết các khóa học và bằng cấp với nhau và là kim chỉ nam cho việc đào tạo, chuyển tiếp, đánh giá và cấp văn bằng, chứng chỉ, cho phép người học chuyển sang các bậc học và trường học khác một cách dễ dàng thông qua các tín chỉ tích lũy trước đó.

he_thong_van_bang_uc

Sơ đồ hệ thống văn bằng Úc

 

Khi học một văn bằng trong hệ thống AQF, bạn có thể tin tưởng cơ sở giáo dục đó được Chính Phủ ủy quyền với chất lượng và bằng cấp được chứng nhận trên toàn nước Úc. AQF cũng là điều kiện để bằng cấp của bạn được các chính phủ nước ngoài công nhận. Khi các nhà tuyển dụng quốc tế nhìn thấy bằng cấp của bạn, họ biết rằng bằng cấp đó đại diện cho: một nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong một xã hội hiện đại, dân chủ và công nghệ tiên tiến.

Năm 2000, Australia thông qua Đạo Luật Các Dịch Vụ Giáo Dục Dành Cho Du Học Sinh (ESOS Act 2000). ESOS qui định mọi cơ sở giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu đăng ký thì mới có thể tiếp nhận du học sinh. Tất cả những cơ sở giáo dục đáp ứng các yêu cầu đăng ký được công bố trên khu mạng Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang về Các Cơ Sở Giáo Dục và Khóa Học Cho Du Học Sinh (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students – CRICOS).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan