Tag : bảo hiểm

Vấn đề sức khỏe và bảo hiểm tại Úc

myhc_28106

Có rất nhiều điều cần phải lo lắng khi chuyển đến sống tại một nước mới và thường thì bạn sẽ đặt ra câu trả lời “Tôi sẽ làm gì nếu bị ốm” hay “Nếu bị ăn cắp thì tôi sẽ làm thế nào đây?”. Bài viết sẽ giúp bạn chuẩn bị trước để đối

Một số điều cần biết về bảo hiểm OSHC

Tong-quan-du-hoc-uc

OSHC là bảo hiểm để hỗ trợ sinh viên quốc tế đáp ứng các chi phí chăm sóc y tế và bệnh viện mà họ có thể cần trong khi ở Úc. OSHC cũng sẽ chi trả đối với dược phẩm và dịch vụ xe cứu thương. Ai cần OSHC ? Những người cần OSHC