Tag : chương trình học bổng

Tiêu chuẩn ứng tuyển chương trình học bổng chính phủ Australia

uc-e431f

Các yêu cầu hồ sơ và tiêu chuẩn xét tuyển cho vòng tuyển sinh 2014 chủ yếu sẽ giống như vòng tuyển sinh 2013 với hai thay đổi quan trọng. Ứng viên nhóm 2 sẽ không phải nộp chứng chỉ IELTS (hay TOEFL) ở giai đoạn nộp hồ sơ… Các yêu cầu hồ sơ và