Tag : khoa học và công nghệ

Trường đào tạo và dạy nghề – Nơi học luôn đi đôi với hành

du-hoc-uc-nganh-hoc

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề (VET) của Australia mang đến cho sinh viên cơ hội đào luyện kỹ năng trong những môi trường thực tế và mô phỏng. Chuyên môn thực tế mà sinh viên đạt được trong môi trường làm việc sẽ giúp họ có được lợi thế thực sự