Tag : kinh nghiệm du học

Kinh nghiệm dành kết quả học tập tốt đối với các du học sinh Úc

Ngoại khóa sẽ giúp các du học sinh hòa nhập tốt tại Úc

Bạn sẽ thực sự bước vào một cuộc sống tự lập cho riêng mình khi trở thành một du học sinh, không nhận sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè thân thiết,tự xoay sở với  tất cả những công việc hằng ngày với sự giúp đỡ ít ỏi từ những bạn bè mới quen

Chia sẻ kinh nghiệm du học tại Úc

du-hoc-uc

Khi du học, những việc đầu tiên như tìm nơi ở trọ phù hợp, hoà nhập với môi trường mới, tìm được việc làm thêm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện học tập và sinh sống sau này. Dưới đây là chia sẻ của hai du học sinh bậc thạc sĩ tại Úc. Dưới đây