Tag : New South Wales

Giảm giá chi phí đi lại cho sinh viên quốc tế ở New South Wales

myhc_12443

Theo SMH (Sydney Morning Herald), du học sinh sẽ nhận được giảm giá 35% khi đi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Đây là một phần nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy kinh tế New South Wales (NSW). Việc giảm giá này sẽ giúp sinh viên tiết kiệm hơn 800