Tag : ngoại khóa

Kinh nghiệm dành kết quả học tập tốt đối với các du học sinh Úc

Ngoại khóa sẽ giúp các du học sinh hòa nhập tốt tại Úc

Bạn sẽ thực sự bước vào một cuộc sống tự lập cho riêng mình khi trở thành một du học sinh, không nhận sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè thân thiết,tự xoay sở với  tất cả những công việc hằng ngày với sự giúp đỡ ít ỏi từ những bạn bè mới quen