Tag : Trường phổ thông ở Australia

Trường phổ thông ở Australia – Môi trường tuyệt vời để trưởng thành

phongthongth

Các trường phổ thông ở Australia khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, khả năng giải quyết vấn đề cũng như tôn trọng bản thân, tôn trọng những người khác và xã hội. Tất cả các trường phổ thông đều có trách nhiệm nghiêm túc đối với học sinh.